Důležité projekty pro Hradec Králové

Na této stránce naleznete seznam dokončených a aktuálně připravovaných projektů v gesci Jindřicha Vedlicha, náměstka pro rozvoj města Hradec Králové  v letech 2010-2018 a lídra kandidátky Slušné politiky a Hradeckých patriotů. 

Významná veřejná prostranství a budovy

Dům u Špuláků
Hasičská zbrojnice Březhrad
Obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků na nábřeží
Oprava budovy Boni Pueri
Oprava budovy Muzea východních Čech (národní kulturní památka)
Oprava kostelíku sv. Mikuláše v Jiráskových sadech
Regenerace Benešovy třídy, 1. etapa
Rekonstrukce Bílé věže
Rekonstrukce Jižních teras a Teras pod Kanovnickými domy
Rekonstrukce náměstí 28. října a ul. S.K. Neumanna a Dukelská
Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe
Renovace foyer Klicperova divadla
Revitalizace továrny Vertex na centrum celoživotního vzdělávání
Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

Projekty v přípravě

Areál Vrbenského a Gayerových kasáren
Další etapy regenerace Benešovy třídy (dodatečné informace)
Dům pro seniory Koželužna
Odlehčovací služba Honkova
Rekonstrukce areálu Hvězda
Rekonstrukce budovy Adalbertinum
Rekonstrukce Velkého náměstí (dodatečné informace)
Rozšíření a obnova lesního hřbitova
Využití areálu letiště (dokončena studie)

Parky a zeleň

Městské lázně – Slunná loučka
Park Skleněnka
Rekonstrukce Šimkových sadů

Projekty v přípravě

Nové parky malého Labského náhonu – Pernštejnů, Sádky, Koželužna (získáno stavební povolení)
Retenční nádrž nad Biřičkou
Severní terasy a Žižkovy sady

Základní a mateřské školy

Modernizace 11 hradeckých základních škol
MŠ Plotiště – Sever, dětské hřiště
Přístavba objektu v Severní ulici pro účely Daneta
Úprava dopravního režimu ZŠ Štefcova
ZŠ Sever rozšíření hřiště a kamerového systému
ZŠ Svobodné Dvory – půdní vestavba
Výstavba mateřských škol Kukleny, Podzámčí, Svobodné Dvory, Úprkova

Projekty v přípravě

Přístavby, nástavby a modernizace odborných učeben u 5 základních škol v HK

Hřiště a sportoviště

Dopravní hřiště včetně zázemí
Dostavba sportovní haly Třebeš
Hřiště Farářství
Hřiště MŠ Kukleny
Hřiště MŠ Plotiště
Hřiště Slávia
Rekonstrukce všesportovního areálu Bavlna

Projekty v přípravě

Nový fotbalový stadion (dodatečné informace)
Sportovní areál Svobodné Dvory
Sportovní hala Pouchov

Cyklostezky a komunikace

Cyklostezka Malšova Lhota – Stříbrný rybník
Cyklostezka Slatina – Černilov po k.ú.
Cyklostezka Třebeš – Vysoká nad Labem (bude zprovozněna v listopadu)
Křižovatka Koruna a přilehlé území
Lávka pro pěší a cyklisty u Zimního stadionu
Rekonstrukce tř. ČSA
Ulice Dědkova, Štolbova, Slunečná, Palackého

Projekty v přípravě

Asfaltová stezka Zděná Bouda – lesní hřbitov
Cyklostezka a komunikace Tesco – Makro
Cyklostezka HK – Stěžery
Cyklostezka Jana Černého, další etapy
Cyklostezka Piletice – Pouchov – Rusek  (získáno stavební povolení na část do Piletic)
Cyklostezka Plácky – Třebeš
Další rozšíření bezbariérových tras na území města
Inteligentní dopravní systém
Křižovatka Mileta (dodatečné informace)
Nová lávka u Aldisu (získáno stavební povolení)
Osvětlení Stříbrný rybník – Svinary (získáno stavební povolení)
Parkovací dům u fakultní nemocnice
Přestupní uzel Fortna
Rekonstrukce Brněnské ulice a Svatováclavského náměstí
Rekonstrukce ulic Pospíšilova, Pražská, Hlavní, Fr. Žaloudka
Rekonstrukce ulice K Labi a části ul. Machkova
Stezka pro chodce a cyklisty k Ternu
Stezka pro chodce a cyklisty na sídliště Plachta