Vyjádřili nám podporu

Dokladem kvalitní kandidátky a programu uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti je i podpora ze strany osobností našeho města. Níže naleznete vyjádření mužů a žen z Hradce Králové, kteří naši kandidátku anebo našeho lídra Jindřicha Vedlicha podporují. Této důvěry si velmi vážíme!

Ing. Jan Petrof

Petrof, spol. s r. o.

Pana doktora Jindřicha Vedlicha znám mnoho let. Je to čestný, nesmírně pracovitý a loajální člověk, který má obrovský smysl pro zodpovědnost. Kéž by takových lidí pracovalo ve veřejné správě více.

Ing. Václav Kotal

bývalý útočník, trenér reprezentace U-17 a fotbalový ředitel FC HK

Když jsem do Hradce v roce 1983 přestupoval z pražské Sparty, ukazovali mi tehdejší funkcionáři model nového stadionu se slovy: „Václave, na něm si ještě zahraješ!“ Jak to dopadlo, všichni víme. Věřím, že nový stadion přidá na úrovni hradeckého fotbalu a podpoří mezi dětmi zájem o sport. Těší mě, že jsem mezi kandidáty do zastupitelstva za uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti nalezl lidi, které osobně znám a věřím, že udělají v zájmu Hradce Králové správná rozhodnutí, a to nejen pokud jde o sport.

Miroslav Beránek

organizátor hradeckého Majálesu

Hradecký Majáles už dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější akce v Hradci a musím potvrdit, že to i díky skvělé podpoře a spolupráci s lidmi z magistrátu města. Jindra vždycky patřil mezi ně a já mu za to velmi děkuji. Líbí se mi, že je pravidelným návštěvníkem Majálesu a tak ví, že připravit tak velkou akci není nic jednoduchého a musím ocenit, že i přes jeho velké vytížení měl pokaždé pro nás dveře otevřené. Vždy jsme společně našli cestu k dobrému řešení malých i velkých problémů. Jindro, díky!

Jan Pázler

útočník FC Hradec Králové

V Hradci jsem prožil několik krásných fotbalových let a vím, jak velký problém je pro klub, hráče, ale především fanoušky a diváky současný špatný stav „Malšáku“. Držím proto palce uskupení SLUŠNÁ POLITIKA – HRADEČTÍ PATRIOTI. Kandují za něj lidé, o kterých vím, že mají svoje město i Votroky rádi.

doc. MUDr. Karel Barták, CSc.

senátor (1996-2008) a vysokoškolský pedagog

V létech 1996 až 2008 jsem byl senátorem Parlamentu ČR. Po celou dobu byl mým asistentem a vedoucím senátorské kanceláře v Hradci Králové Jindřich Vedlich. Tím chci říci, že pokud s nějakým člověkem dobrovolně po dvanáct roků spolupracujete, musí dotyčný splňovat nejen Vaše odborná, ale i morální kritéria. Jindřicha si vážím nejen pro jeho osobnost, ale také manažerské schopnosti. Na jeho slova a hlavně činy jsem se mohl vždy spolehnout. Jindra se narodil, studoval a po celou dobu žije v Hradci Králové. Pro známost mnoha lidí v regionu a nekonfliktní způsob komunikace jsem jej často pověřoval jednáním s představiteli orgánů a organizací statutárního města Hradec Králové. Mimo senátorskou kancelář odvedl nejvíce práce v sociální oblasti. Pomoc potřebným mu zjevně přináší i osobní naplnění.

prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

umělecký vedoucí sboru Jitro, zástupce ředitele ZUŠ

Pana Jindřicha Vedlicha znám už mnoho let a vždy jsem ho považoval za slušného člověka. Jsem nesmírně potěšený, že ani působení ve funkci náměstka primátora ho nezměnilo. Jindřich je stále stejný a pracovitý člověk, který neváhá s pomocí druhým. Můj velký dík mu patří zejména za pomoc při rekonstrukci budovy naší Základní umělecké školy Jitro. S Jindřichem se nejčastěji potkáváme na koncertech našeho sboru, jejichž je pravidelným návštěvníkem. A kdo má rád hudbu, bývá dobrým člověkem.

PhDr. Jaruška Morávková

terapeutka

Jindřicha Vedlicha i jeho rodinu znám již velmi dlouho. Jeho dcera, Terezka, ke mně docházela několik let na rehabilitační cvičení a dodnes k sobě máme blízko. V nelehkých začátcích mého podnikání mi pan Vedlich dodal odvahu a pomohl najít vhodné prostory pro práci s klienty. Vím, že je to čestný a spolehlivý člověk a mohu se na něho kdykoliv s důvěrou obrátit o radu či pomoc. Neslibuje nemožné a své slovo vždy splní. Plně podporuji jeho kandidaturu v komunálních volbách a přeji jemu i celému uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti co největší počet spokojených voličů.

Ladislav Pokorný

fotbalista, Mistr ligy 1960-1961

Přál bych všem hráčům i fanouškům, aby při fotbale nebyli stovky metrů od sebe, ale aby na novém fotbalovém stadionu zažívali stejnou nádhernou atmosféru, jako kdysi my na starém hřišti u nemocnice. Upřímně podporuji pana Františka Řehounka, kterého osobně znám a věřím mu, že pro náš krásný Hradec Králové i pro Votroky udělá to nejlepší, co bude v jeho silách. Spolu s ním podporuji i celé uskupení SLUŠNÁ POLITIKA – HRADEČTÍ PATRIOTI a přeji mu úspěch.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

vysokoškolský pedagog, politolog, signatář Charty 77

S Jindrou Vedlichem se známe už dlouhou dobu. Proto mohu s čistým svědomím říci, že se jedná o dobrého člověka a odpovědného politika, se kterým byla spolupráce vždy příkladná. Nejvíce si ale vážím jeho touhy bojovat za svobodu a demokracii. Jindro, vyjadřuji podporu Tvé kandidatuře a srdečně zdravím Tebe i všechny Tvé příznivce.

Ing. arch. Jan Ritter

předseda Labské stezky o.s. a ředitel Labské stezky o.p.s. Nymburk

S panem Jindřichem Vedlichem jsem se prvně sešel roku 2010 při jízdě „Tour de Labe handicap“ spojené s mapováním bariér na Labské cyklotrase. Přestože tehdy pršelo, usedl na kolo v obleku a kravatě a provedl peleton a tři handbikery svým městem až na jeho okraj. Od té doby nevynechal ani jeden rok, i když se často jednalo o víkendové akce. Společně pracujeme na odstraňování bariér nejen na Labské cyklotrase. I díky panu Vedlichovi se daří snižovat původní rivalitu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi v plodnou spolupráci. Vážím si jeho cílevědomého nasazení v přípravě Hradubické cyklostezky a v rozvoji města Hradce Králové. Kéž by takových politiků bylo více.

ThDr. Martin Chadima ThD.

duchovní Církve čs. husitské, pedagog a teolog

Jindřicha Vedlicha znám řadu let. Vážím si jej jako člověka, kolegy a v neposlední řadě jako člověka vyznávajícího křesťanské a humanitní hodnoty. Vážím si jeho pracovitosti, zdravé cílevědomosti a upřímné snahy pomoci městu a kraji, v němž žije a který má rád. Vážím si Jindřicha Vedlicha i proto, že si přes svoje solidní společenské a politické postavení zachoval smysl pro humor, nezpychl a zůstal pokorným člověkem, což není u politiků rozhodně pravidlem.

Daniel Vlček

učitel hry na kontrabas a člen Filharmonie HK

S Jindřichem Vedlichem mne pojí přátelství, které vzniklo před několika lety na ZUŠ Střezina ze vztahu rodič-učitel. Velmi si cením jeho názoru, že v rozpočtu města oblast vzdělání, kultury i oblast sociální mají a musí být navzájem vyvážené. Je to otevřený a přímý politik. Jsem přesvědčen, že pan Vedlich vnímá život jako cestu, politiku jako cestu k demokracii a práci ve veřejném zájmu jako službu a možnost prosazovat své myšlenky, cíle a ideály. Je mi ctí, že jej mohu podpořit.

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové

Kolegu Jindru Vedlicha znám již mnoho let jako pracovitého, svědomitého a solidního člověka. Dlouhodobě spolu spolupracujeme v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků. I přes svou časovou vytíženost dále působí jako pedagog na pozici odborného asistenta na Ústavu sociální práce UHK. Jeho pedagogická činnost je velmi dobře hodnocena jak z pohledu studentů, tak i z pohledů nás jeho kolegů. Za jeho úsilí mu patří moje uznání a dík.

Luboš Prokopec

FC Hradec Králové

Pana doktora Vedlicha znám již dlouhou dobu. Potkali jsme se díky fotbalu, kdy jsem měl možnost trénovat šestileté kluky a tedy i jeho syna. Už tehdy se ke mně jako k mladému začínajícímu trenérovi choval slušně, otevřeně a férově. Po několika letech jsme se opět setkali díky fotbalu, kdy máme možnost spolupracovat v hradeckém fotbalovém klubu. Pan doktor Vedlich za námi nestál jen v momentě, kdy jsme slavili vítězství, ale po celou sezonu i v okamžicích, kdy se nám zrovna ne příliš dařilo. I díky této osobní zkušenosti můžu potvrdit, že je na něj spolehnutí a dokáže dodržet slíbené slovo.

Ing. Jiří Stránský

člen sdružení PRO GOČÁR

Jindru Vedlicha znám už nějaký ten pátek. Je to člověk nejen v mých očích výjimečný. Vyjmenováno v abecedním pořadí: citlivý, čestný, komunikativní, pracovitý, přátelský, slušný, spravedlivý, trpělivý, vstřícný, ochotný vždy pomoci druhým, vzdělaný a přitom se stále zdokonalující, všestranný, zajímající se o dění kolem sebe. Pět pé by v jeho případě nestačilo. Jsem proto rád, že se obětavě angažuje ve prospěch našeho města a kraje. A osobně šťastný tím, že jsem se s ním neminul v prostoru a čase.

plk. gšt. v.v. Ing. Miloslav Neuberg

předseda 11. Odbočky Svazu letců ČR v Hradci Králové

Znám pana náměstka Vedlicha již celou řadu let a mohu se zaručit, že jde o poctivého a zodpovědného člověka, který mimo jiné velice pomáhal i naší společenské organizaci – Svazu letců ČR. Pan náměstek Vedlich se také zasloužil spolu s dalšími o obnovení letecké činnosti na letišti v Hradci Králové. V jeho areálu se úspěšně rozvíjí i podnikatelská činnost leteckých firem a konají se zde celostátní kulturní a sportovní akce. Můj dík mu však patří zejména za osobní pomoc a zásluhu při odhalení pamětní desky našim východočeským letcům, kteří položili své životy v bojích 2. světové války.

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

ředitel Českého chlapeckého sboru Boni pueri

Každý z nás si přeje, aby náš region řídili a reprezentovali slušní a moudří lidé. Věřím, že takovým je a bude Dr. Jindřich Vedlich, kterého znám nejen z časů, kdy se postavil coby student zlovůli moci při Sametové revoluci v Hradci Králové, ale také ho dnes vnímám jako pracovitého a skromného politika, který bez zbytečných gest dokáže pracovat nikoli pro svůj prospěch, ale především pro dobro lidí v našem městě.

Ing. Vlastimil Klazar

autorizovaný inženýr ČKAIT pro obory dopravní stavby a městské inženýrství

Jindru i jeho rodinu znám již přes 20 let. Znám jej jako pečlivého, pracovitého a cílevědomého člověka, který má zároveň velké sociální cítění. Obecně se snaží reagovat na podněty občanů k jejich spokojenosti. Známá je jeho podpora sportovním i společenským akcím. Ve funkci náměstka primátora se rychle zorientoval a jistě svým dílem pomohl k dokončení mnoha velkých akcí, které se v minulém období v Hradci realizovaly. Jsem přesvědčen, že bude bránit práva nás Hradečáků a zároveň se starat o rozkvět našeho rodného města po všech stránkách.