Představujeme naše kandidáty

Cílem uskupení SLUŠNÁ POLITIKA A HRADEČTÍ PATRIOTI je přispět k dobrému fungování hradecké radnice a zasadit se o dobrou kvalitu života hradeckých obyvatel. Jsme přesvědčeni, že Hradec Králové je skvělým místem pro život. Podílejme se společně na jeho dalším rozvoji a odstraňujme to, co nás Hradečáky trápí.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

Náměstek primátora a VŠ pedagog

Vážení Hradečáci, veřejného života se účastním od Sametové revoluce, tedy téměř třicet let. Stále věřím, že slušnost má v politice své místo. Na hradecký magistrát jsem nastupoval s jasnou vizí, jak z Hradce Králové učinit lepší místo pro život. Věřím, že se to daří. Nyní chci svou pozornost zaměřit zejména na dění ve svém okolí, na lokální hradecká témata. Chci, aby se dobře žilo v každé městské čtvrti. Proto jsem se rozhodl v komunálních volbách přijmout místo lídra kandidátky uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti. Jedná se o společenství dobrých a slušných lidí, které mám rád a které spojuje láska a hrdost k Hradci Králové. Věřím, že společně s vámi můžeme mnohé dokázat a dále zvelebovat naše město.

František Řehounek

Živnostník

Podpora dobrovolných trenérů, rozvoj městských sportovišť, péče o veřejnou zeleň. To jsou hlavní oblasti, na které se chci zaměřit při práci v zastupitelstvu města. Považuji za zásadní, aby dobrovolní trenéři cítili podporu ze strany radnice, aby byly náležitě oceněny stovky a tisíce hodin, které věnují dětem. Lásku ke sportu je nutné pěstovat od útlého věku, jedině tak docílíme zdravého a sebevědomého města. Chci se zaměřit také na další rozvoj sportovišť v našem městě, na vybudování fotbalového stadionu a haly pro míčové sporty. Zároveň vnímám jako velmi důležitý rozvoj veřejné zeleně a městské přírody, zřizování nových parků a péči o stávající zeleň. Jedná se o přirozenou cestu pro zlepšení mikroklimatu města.

PhDr. Martina Vrbová, MBA

Auditorka v oblasti IT

Do Hradce Králové jsem přišla před více než dvaceti lety a už jsem toto krásné město neopustila. Dnes se cítím jako plnohodnotný Hradečák, žiji zde, pracuji a vychovávám své děti. Možná právě proto, že jsem dřív žila jinde, oceňuji Hradec Králové jako čisté, bezpečné a zelené město. I tady je ale stále co zlepšovat. Své zkušenosti chci využít ve prospěch lepšího hospodaření města. Zároveň bych se chtěla zasadit o lepší podmínky rodin s malými dětmi, konkrétně podporovat vzdělávání a rekvalifikace, vznik částečných úvazků a firemních školek. Z vlastních zkušeností vím, že pro maminky není vůbec lehké skloubit pracovní a osobní život. Město v tom může pomoci.

Mgr. Zdeněk Mládek

Ředitel pro digitální strategii

Jsem Hradečák. Narodil jsem se, studoval a pracuji v Hradci Králové. Mám šťastné manželství a dvě krásné dcery. Svůj volný čas trávím na kole, focením a v přírodě. Posledních dvanáct let pracuji ve vodárenské společnosti, kde se specializuji na IT technologie. Kandidovat jsem se rozhodl, protože chci občanům našeho města nabídnout své dlouholeté zkušenosti s IT systémy. Rád bych zjednodušil vztah mezi občanem a úřadem, zavedl do praxe chytré technologie, rozšířil Wi-Fi sítě, vylepšil a zjednodušil portál pro komunikaci občanů s úřadem a kontroloval výdaje s tím spojené. Příležitost pro svou práci vidím také v souvislosti s připravovaným inteligentním systémem řízení dopravy.

Ing. Jan Sedunka

Dopravní inženýr

Kvalitní doprava je základ. Jako dopravní inženýr vnímám město jako živoucí organismus, který denně transportuje pracovní sílu, informace a materiál do svých jednotlivých částí. Proto je jedním z hlavních úkolů města zajistit, aby doprava byla co nejplynulejší a aby existoval vyvážený poměr mezi dopravou automobilovou, hromadnou, cyklistickou a pěší. Základem je dostatečně kapacitní a hustá síť veškeré infrastruktury a kvalitní ucelený systém veřejné dopravy. To pochopili už naši předchůdci Ulrich s Gočárem, a proto jsou mé priority a vize v oblasti dopravy vlastně návratem ke kořenům. Zasadím se o to, aby Hradec Králové nebyl pouze odrazem Salónu první republiky, ale abychom tuto pozici obhájili i v 21. století.

Bc. Edita Svatoňová

Na mateřské dovolené

V Hradci Králové jsem vystudovala, našla si práci a nyní i založila rodinu. Také proto chci v našem městě přispět k aktivnímu vytváření pracovních podmínek pro rodiny s malými dětmi a matky samoživitelky na rodičovské dovolené. Vznik nových pracovních míst, která rodičům umožní práci na částečný úvazek v kombinaci s možností hlídání dětí, pokládám za zcela zásadní věc. Budu také podporovat aktivní zapojení rodin do sportovních a kulturních akcí na území města. Budu usilovat o revitalizaci původních dětských a sportovních hřišť a také vznik nových. Ráda bych z Hradce vytvořila místo, kde se na jedné straně naslouchá potřebám občanů a kde se na druhé straně občané aktivně podílejí na chodu města.

Mgr. Jakub Kománek

Právník

Ing. Marek Koutský

Podnikatel

Ing. Irena Komárková

Finanční analytik

Miloslav Zbraněk

Specialista dispečerského řízení a sběru dat