Představujeme naše kandidáty

Cílem uskupení SLUŠNÁ POLITIKA A HRADEČTÍ PATRIOTI je přispět k dobrému fungování hradecké radnice a zasadit se o dobrou kvalitu života hradeckých obyvatel. Jsme přesvědčeni, že Hradec Králové je skvělým místem pro život. Podílejme se společně na jeho dalším rozvoji a odstraňujme to, co nás Hradečáky trápí.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

náměstek primátora a VŠ pedagog

Vážení Hradečáci, veřejného života se účastním od Sametové revoluce, tedy téměř třicet let. Stále věřím, že slušnost má v politice své místo. Na hradecký magistrát jsem nastupoval s jasnou vizí, jak z Hradce Králové učinit lepší místo pro život. Věřím, že se to daří. Nyní chci svou pozornost zaměřit zejména na dění ve svém okolí, na lokální hradecká témata. Chci, aby se dobře žilo v každé městské čtvrti. Proto jsem se rozhodl v komunálních volbách přijmout místo lídra kandidátky uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti. Jedná se o společenství dobrých a slušných lidí, které mám rád a které spojuje láska a hrdost k Hradci Králové. Věřím, že společně s vámi můžeme mnohé dokázat a dále zvelebovat naše město.

František Řehounek

manažer obchodu s produkty pro strojírenství

Podpora dobrovolných trenérů, rozvoj městských sportovišť, péče o veřejnou zeleň. To jsou hlavní oblasti, na které se chci zaměřit při práci v zastupitelstvu města. Považuji za zásadní, aby dobrovolní trenéři cítili podporu ze strany radnice, aby byly náležitě oceněny stovky a tisíce hodin, které věnují dětem. Lásku ke sportu je nutné pěstovat od útlého věku, jedině tak docílíme zdravého a sebevědomého města. Chci se zaměřit také na další rozvoj sportovišť v našem městě, na vybudování fotbalového stadionu a haly pro míčové sporty. Zároveň vnímám jako velmi důležitý rozvoj veřejné zeleně a městské přírody, zřizování nových parků a péči o stávající zeleň. Jedná se o přirozenou cestu pro zlepšení mikroklimatu města.

PhDr. Martina Vrbová, MBA

auditorka v oblasti IT

Do Hradce Králové jsem přišla před více než dvaceti lety a už jsem toto krásné město neopustila. Dnes se cítím jako plnohodnotný Hradečák, žiji zde, pracuji a vychovávám své děti. Možná právě proto, že jsem dřív žila jinde, oceňuji Hradec Králové jako čisté, bezpečné a zelené město. I tady je ale stále co zlepšovat. Své zkušenosti chci využít ve prospěch lepšího hospodaření města. Zároveň bych se chtěla zasadit o lepší podmínky rodin s malými dětmi, konkrétně podporovat vzdělávání a rekvalifikace, vznik částečných úvazků a firemních školek. Z vlastních zkušeností vím, že pro maminky není vůbec lehké skloubit pracovní a osobní život. Město v tom může pomoci.

Mgr. Zdeněk Mládek

ředitel pro digitální strategii

Jsem Hradečák. Narodil jsem se, studoval a pracuji v Hradci Králové. Mám šťastné manželství a dvě krásné dcery. Svůj volný čas trávím na kole, focením a v přírodě. Posledních dvanáct let pracuji ve vodárenské společnosti, kde se specializuji na IT technologie. Kandidovat jsem se rozhodl, protože chci občanům našeho města nabídnout své dlouholeté zkušenosti s IT systémy. Rád bych zjednodušil vztah mezi občanem a úřadem, zavedl do praxe chytré technologie, rozšířil Wi-Fi sítě, vylepšil a zjednodušil portál pro komunikaci občanů s úřadem a kontroloval výdaje s tím spojené. Příležitost pro svou práci vidím také v souvislosti s připravovaným inteligentním systémem řízení dopravy.

Ing. Jan Sedunka

dopravní inženýr

Kvalitní doprava je základ. Jako dopravní inženýr vnímám město jako živoucí organismus, který denně transportuje pracovní sílu, informace a materiál do svých jednotlivých částí. Proto je jedním z hlavních úkolů města zajistit, aby doprava byla co nejplynulejší a aby existoval vyvážený poměr mezi dopravou automobilovou, hromadnou, cyklistickou a pěší. Základem je dostatečně kapacitní a hustá síť veškeré infrastruktury a kvalitní ucelený systém veřejné dopravy. To pochopili už naši předchůdci Ulrich s Gočárem, a proto jsou mé priority a vize v oblasti dopravy vlastně návratem ke kořenům. Zasadím se o to, aby Hradec Králové nebyl pouze odrazem Salónu první republiky, ale abychom tuto pozici obhájili i v 21. století.

Bc. Edita Svatoňová

na mateřské dovolené

V Hradci Králové jsem vystudovala, našla si práci a nyní i založila rodinu. Také proto chci v našem městě přispět k aktivnímu vytváření pracovních podmínek pro rodiny s malými dětmi a matky samoživitelky na rodičovské dovolené. Vznik nových pracovních míst, která rodičům umožní práci na částečný úvazek v kombinaci s možností hlídání dětí, pokládám za zcela zásadní věc. Budu také podporovat aktivní zapojení rodin do sportovních a kulturních akcí na území města. Budu usilovat o revitalizaci původních dětských a sportovních hřišť a také vznik nových. Ráda bych z Hradce vytvořila místo, kde se na jedné straně naslouchá potřebám občanů a kde se na druhé straně občané aktivně podílejí na chodu města.

Mgr. Jakub Kománek

právník

Jsem Hradečák a v našem krásném městě jsem, mimo období vysokoškolského studia, prožil celý svůj život. Atmosféra Hradce Králové mi dává inspiraci a ukazuje, že má smysl být aktivní a pomáhat našemu městu překonávat obtíže, dále se rozvíjet a růst. Jako právník vím, že správa věcí veřejných není jednoduchá a je především o hledání kompromisu mezi různými skupinami obyvatel. Soudobým nástrojem, jež může zlepšit situaci, je elektronizace veřejné správy. Budu prosazovat nové způsoby komunikace magistrátu s veřejností a aktivnější zapojení obyvatel města do plánování. Dále budu prosazovat zjednodušení městských vyhlášek. Zároveň chci svými zkušenostmi přispět k dotažení důležitých městských projektů do zdárného konce.

Ing. Marek Koutský

pojišťovací makléř

Dobré město pro život dělají především aktivní občané. Pokud chceme zlepšit současný stav, začít bychom měli u podpory kulturních a sportovních akcí a podpory dobrovolníků. Je třeba dát Hradečákům zázemí a vytvářet podmínky pro nejrůznější občanské projekty, které povznesou život v Hradci Králové. Opomenout samozřejmě nemůžeme ani ekonomiku města. Podporu si zaslouží drobní a střední živnostníci a podnikatelé, kteří tvoří mnoho pracovních míst. Hradec Králové zároveň nutně potřebuje průmyslovou zónu. Rád bych se zasadil se o její urychlené vybudování v oblasti letiště, kde jsou pro to nejvhodnější podmínky. Díky rozvoji kvalitního průmyslu se zvýší počet zaměstnavatelů a rozšíří se nabídka pracovních míst.

Ing. Irena Komárková

finanční analytička

Již delší dobu se zajímám o dění v našem krásném městě, proto jsem s potěšením přijala nabídku zapojit se aktivně. Svými znalostmi, zkušenostmi a nadšením chci přispět k dobrému fungování magistrátu i ve finančním hospodaření. Celou svou kariéru pracuji v bankovnictví a financích, v rámci toho jsem se důkladně seznámila i s oblastí samosprávy. Věřím, že je možné výrazným způsobem zlepšit financování v oblastech školství, sociální péče a péče o seniory, podpory sportu i dalších. Mým cílem je rovněž podpořit vznik kvalitních pracovních příležitostí pro kvalifikované lidi. Zůstaňme i nadále Salónem republiky a pomozme našemu městu získat dostatek peněžních prostředků na jeho rozvoj!

Miloslav Zbraněk

specialista dispečerského řízení a sběru dat

Ing. Karmen Kebortová

organizátorka veletrhů

Mgr. Viktor Kratochvíl

zástupce ředitele ZŠ

RNDr. Vlasta Lacinová

farmaceutka

Ing. Miroslav Bednář

daňový poradce

Ing. Markéta Čapková

manažerka komunikace a vnějších vztahů

Josef Pekárek

stavební technik

Ing. Blanka Ficnarová

úvěrová specialistka

Kamil Guzek

trenér karate, televizní komentátor bojových sportů

Mgr. Iva Mládková

specialistka úhrad zdravotní péče

Bc. Vladimír Doležal

hospodský na Malém Růžku, organizátor Pivního rozjímání

PaedDr. Mgr. Lubomír Havrda

učitel hudby

Mgr. Jaromír Kuneš

státní zaměstnanec

Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

profesor Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Petr Drbal

prezident Golf Clubu Hradec Králové

PhDr. Kateřina Lojanová

mediátorka

Mgr. Jiří Kotlář

vedoucí lékárník Fakultní nemocnice Hradec Králové

Bc. Dominika Šarounová

na mateřské dovolené

Tomáš Havrda

zaměstnanec Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Pravoslava Bednářová

učitelka na mateřské dovolené

Petr Romel

podnikatel

MDDr. Dominika Černá

zubní lékařka

Petr Janošič

pracovník SŽDC

Lenka Velínská

překladatelka a lektorka anglického jazyka

Jiří Vlasák

defektoskopista u SŽDC

Milena Foglová

důchodkyně

Jan Nymsa

consultant recruitment