Představujeme naše kandidáty

Cílem uskupení SLUŠNÁ POLITIKA A HRADEČTÍ PATRIOTI je přispět k dobrému fungování hradecké radnice a zasadit se o dobrou kvalitu života hradeckých obyvatel. Jsme přesvědčeni, že Hradec Králové je skvělým místem pro život. Podílejme se společně na jeho dalším rozvoji a odstraňujme to, co nás Hradečáky trápí.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

Náměstek primátora a VŠ pedagog

Vážení Hradečáci, veřejného života se účastním od Sametové revoluce, tedy téměř třicet let. Stále věřím, že slušnost má v politice své místo. Na hradecký magistrát jsem nastupoval s jasnou vizí, jak z Hradce Králové učinit lepší místo pro život. Věřím, že se to daří. Nyní chci svou pozornost zaměřit zejména na dění ve svém okolí, na lokální hradecká témata. Chci, aby se dobře žilo v každé městské čtvrti. Proto jsem se rozhodl v komunálních volbách přijmout místo lídra kandidátky uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti. Jedná se o společenství dobrých a slušných lidí, které mám rád a které spojuje láska a hrdost k Hradci Králové. Věřím, že společně s vámi můžeme mnohé dokázat a dále zvelebovat naše město.

František Řehounek

Živnostník

Podpora dobrovolných trenérů, rozvoj městských sportovišť, péče o veřejnou zeleň. To jsou hlavní oblasti, na které se chci zaměřit při práci v zastupitelstvu města. Považuji za zásadní, aby dobrovolní trenéři cítili podporu ze strany radnice, aby byly náležitě oceněny stovky a tisíce hodin, které věnují dětem. Lásku ke sportu je nutné pěstovat od útlého věku, jedině tak docílíme zdravého a sebevědomého města. Chci se zaměřit také na další rozvoj sportovišť v našem městě, na vybudování fotbalového stadionu a haly pro míčové sporty. Zároveň vnímám jako velmi důležitý rozvoj veřejné zeleně a městské přírody, zřizování nových parků a péči o stávající zeleň. Jedná se o přirozenou cestu pro zlepšení mikroklimatu města.

PhDr. Martina Vrbová, MBA

Auditorka v oblasti IT

Do Hradce Králové jsem přišla před více než dvaceti lety a už jsem toto krásné město neopustila. Dnes se cítím jako plnohodnotný Hradečák, žiji zde, pracuji a vychovávám své děti. Možná právě proto, že jsem dřív žila jinde, oceňuji Hradec Králové jako čisté, bezpečné a zelené město. I tady je ale stále co zlepšovat. Své zkušenosti chci využít ve prospěch lepšího hospodaření města. Zároveň bych se chtěla zasadit o lepší podmínky rodin s malými dětmi, konkrétně podporovat vzdělávání a rekvalifikace, vznik částečných úvazků a firemních školek. Z vlastních zkušeností vím, že pro maminky není vůbec lehké skloubit pracovní a osobní život. Město v tom může pomoci.

Klikněte zde pro představení všech kandidátů

Slušná vize pro Hradec Králové

Slušná vize pro Hradec Králové je programovým prohlášením uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti. Naším cílem je udržet vysokou úroveň života v Hradci Králové, ať už jde o kvalitu veřejného prostoru, bydlení, sociálních služeb, kultury či sportu. 

MODERNÍ A ZELENÝ HRADEC KRÁLOVÉ

Prosadíme další revitalizace veřejných prostranství ve městě, počínaje opravou Velkého náměstí a významných městských bulvárů. Zasadíme se o minimalizaci ztrát kvalitní půdy při výstavbě v Hradci Králové. Vymezíme nové plochy parků a další zeleně ve městě a budeme pokračovat v řádné péči o stávající zeleň.

KVALITNÍ BYDLENÍ A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Finanční prostředky města musí směřovat do obnovy hradeckých sídlišť. Prioritou je dokončení opravy Benešovy třídy. Z pohledu podpory nových pracovních míst prosadíme rozvoj průmyslové zóny u hradeckého letiště a vymezení dalších ploch pro firmy s přidanou hodnotou. Péči je třeba věnovat i stávajícím zaměstnavatelům v Hradci Králové.

UDRŽITELNÁ DOPRAVA A ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vhodně nastavený dopravní systém je základním předpokladem fungování města. Podpoříme rozvoj městské i navazující silniční infrastruktury a zároveň budeme prosazovat ekologičtější formy dopravy – MHD, drážní, cyklistickou, pěší. Důležitým úkolem je i další rozšiřování systému třídění odpadů a nakládání s odpady v Hradci Králové.

AKTIVNÍ HRADEČÁCI

Život ve městě tvoří především lidé, proto je důležité těm aktivním poskytnout vhodné podmínky pro jejich činnosti, ať už ve sféře sportovní, kulturní či sociální. Je také třeba nastavit vhodné způsoby komunikace mezi občany a vedením města, aby byl hlas Hradečáků slyšet nejen při volbách.

Klikněte zde pro celé znění programu

Máte otázku? Napište nám

Jsme přesvědčeni, že nejlepší informace o bolavých místech v Hradci Králové mají sami obyvatelé města. Proto nám napište, pokud Vás cokoliv ve vašem okolí trápí. A napište nám i tehdy, pokud nás chcete podpořit a podílet se na přípravě a realizaci kampaně.